کلمه کلیدی خود را وارد کنید

ماموریت ما

مهد کودک دو زبانه مداد رنگی اصفهان وابسته به سازمان بهزیستی مصمم است با الگو قرار دادن شاخص های کیفی و بهبود مستمر کیفیت خدمات در سیستمی پاسخگو با ارائه خدمات آموزشی، تربیتی و روانشانسی در جلب رضایت والدین و نو آموزان و اعتمادسازی ایشان بالحاظ موارد ذیل گام بردارد:

  • پایبندی به اصول اخلاقی و رعایت حقوق والدین و نو آموزان و احترام گذاردن به انتخاب ها و تفاوت های فردی نو آموزان و ایجاد احساس امنیت در آنان
  • پرهیز از مقایسه و ایجاد رقابت، کاهش عوامل استرس زا، ایجاد نشاط و شادابی در محیط برای نوآموزان و تلاش در جهت آماده سازی تعامل نوآموزان با جامعه
  • ارتقا مستمر سطح دانش و مهارت عملی و علمی نیروی انسانی و اشاعه فرهنگ کار با کیفیت، نو گرایی و مشارکت پرسنل
  • بکار گیری تکنولوژی، ابزار و فنون مناسب و بروز
  • برگزاری جلسات و همایش های علمی مرتبط با محتوای روانشناسی و تربیتی